Braille invoeren

Brailletekens kunnen worden weergegeven door de puntjes te benoemen. Bijvoorbeeld (13) voor k. Maar in woorden en zinnen is het prettiger en duidelijker om braille direct weer te geven.

Unicode-braille wordt op het beeldscherm en op de brailleleesregel hetzelfde weergegeven. (Hierbij maakt het niet uit, welke brailletabel in het schermuitleesprogramma is ingesteld).

Het is nogal bewerkelijk om in de tabel het gewenste teken op te zoeken. Daarom volgen hieronder alle unicode-brailletekens, gerangschikt volgens de systematiek van Louis Braille. U kunt ze kopiëren t.b.v. uw voorbeelden in braille.

(rij 1) ⠁⠀⠃⠀⠉⠀⠙⠀⠑⠀⠋⠀⠛⠀⠓⠀⠊⠀⠚  – a t/m j
((1), (12), (14), (145), (15), (124), (1245), (125), (24), (245))

(rij 2) ⠅⠀⠇⠀⠍⠀⠝⠀⠕⠀⠏⠀⠟⠀⠗⠀⠎⠀⠞ (punt 3 toegevoegd; k t/m t)

(rij 3) ⠥⠀⠧⠀⠭⠀⠽⠀⠵⠀⠯⠀⠿⠀⠷⠀⠮⠀⠾ (punt 3 en 6 toegevoegd; u-v-x-ij-z) (De w ontbrak t.t.v. Louis Braille)

(rij 4) ⠡⠀⠣⠀⠩⠀⠹⠀⠱⠀⠫⠀⠻⠀⠳⠀⠪⠀⠺ (rij 1 met punt 6 toegevoegd)

(rij 5) ⠂ ⠆ ⠒ ⠲ ⠢ ⠖ ⠶ ⠦ ⠔ ⠴ (rij 1 ‘gezakt’)

(rij 6) ⠌⠀⠬⠀⠼⠀⠜⠀⠄⠀⠤ ((34), (346), (3456), (345), (3), (36))

(rij 7) ⠈⠀⠘⠀⠸⠀⠐⠀⠨⠀⠰⠀⠠  ((4), (45), (456), (5), (46) (46), (6))

Het 64e teken, een braillespatie, kan men in tekstmodus op webpagina’s typen als ⠀ dan verschijnt een spatie die dezelfde breedte heeft als een braillekarakter. Helaas was dit de werkgroep nog niet bekend bij het omzetten van de braillestandaard; de meeste spaties daar zijn op dit moment nog ‘gewone’ spaties; tussen de brailletekst zijn ze te smal. (Het leest niet prettig, maar door met de cursor door de tekst te lopen, is de spatie wel goed te vinden. Blinde lezers zijn hierin het voordeel: dit euvel doet zich niet voor op een brailleleesregel). U kunt zo’n braillespatie dus kopiëren door de spaties tussen de brailletekens te kopiëren.

Helaas is de weergave van unicode-braille op het beeldscherm op deze website niet optimaal; het is nogal klein. We zoeken nog naar oplossingen!

Alternatieve lettertypes

Om brailletekens toe te voegen aan digitale (of geprinte) tekstdocumenten, kan ook een braillelettertype gebruikt worden in plaats van Unicode-braille. SimBraille wordt bijvoorbeeld veel gebruikt. Dat lijkt gemakkelijker; je kunt ze gewoon typen met het quertytoetsenbord. Maar: je moet wel braille kennen en je moet weten welke tekens welke braille-output geven.

Bijvoorbeeld: om een punt in braille te krijgen (256), moet je een 4 typen op het toetsenbord. Om ‘4’ in braille te typen, moet je #d typen. Een blinde lezer leest overigens op de leesregel, wat is ingevoerd.

Wat je precies in moet typen om de juiste output te krijgen, hangt af van de brailletabel waar een font op gebaseerd is: een lijst waarin aan een zwartschriftteken een brailleteken is gekoppeld. Er zijn per taal(gebied) verschillende tabellen. Helaas is er geen Nederlandse tabel. Wanneer een bepaald teken niet is gedefinieerd in die tabel, kunnen bepaalde braillekarakters zelfs helemaal niet worden weergegeven.

Dus, kortom: dit lijkt een gemakkelijke en snelle oplossing, maar er zitten (heel) wat addertjes onder het gras. Zeker als u geen braille kent, is het niet aan te raden een font te gebruiken.